Călărași: Consilierii locali pot aproba 200 000 de lei pentru activități nonprofit

Joi, 29 martie 2018, ora 16:30, are loc sedinta ordinara a Consiliului local Calarasi.

În cadrul ședinței, va fi supus aprobării și proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile de către Municipiul Călărași pentru activități nonprofit de interes public local pe anul 2018.

Conform prevederilor Legii nr. 350/2005, din fondurile publice se pot acorda, pentru activități nonprofit de interes general, finanțări nerambursabile în vederea desfășurării unor activități, de către persoane fizice și juridice fără scop patrimonial, care să asigure condițiile materiale pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe de interes local.

Calitatea de autoritate finanțatoare o are, conform legii, orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, republicată și, în consecință, și Primăria municipiului Călărași.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 200 mii lei.

Finanţarea nerambursabilă se acordă pentru activităţi sportive şi de tineret:

– Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz;

– Sportul pentru toți – organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă.

Obiectivul principal este atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse.

Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect.

Unii au citit și asta: