Călărași: Doi jurnaliști, propuși pentru titlul de Cetățean de Onoare

Iulian Talianu - Curierul

În ședința de Consiliu Local de miercuri, 19 decembrie 2018, se propune spre aprobare conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Călărași pentru doi jurnaliști care au activat în județul Călărași, pentru merite deosebite în întreaga activitate desfașurată.

Este vorba de Talianu Iulică și Frangulea Gheorghe.

Talianu Iulică s-a născut la Călăraşi, în urmă cu 64 de ani. Cursurile gimnaziale şi liceale le-a urmat în localitatea natală, după care a absolvit Facultatea de ziaristică din Bucureşti. Până la evenimentele din Decembrie 1989, a lucrat ca ziarist la ziarul ,,Tribuna Ialomiţei” din Slobozia şi la Gazeta ,,Vremuri Noi” din Călăraşi. După 1990, împreună cu domnul Constantin Tudor, a editat la Călăraşi revista ,,Ora”, după care, în calitate de redactor şef, editează Gazeta ,,Dialog”. A fost director proprietar al ziarului local ,,Curierul”, iar din anul 2014 şi până în prezent îl găsim în Constanţa, în calitatea de redactor şef al unei reviste trimestriale de prestigiu, ,,Tomisul Cultural”.

A cochetat şi cu mass media audio-vizuală, fiind producător la Postul de radio ,,Blue Jeans” şi la Televiziunea locală ,,Satline”, unde a realizat emisiuni cu o cotă ridicată de audienţă.

Debutează ca poet în anul 1969, publicând poeme în paginile ziarului ,,Tribuna Ialomiţei” de la Slobozia. Publică versuri în revistele ,,Tomis”, ,,Flota Patriei”, ,,Ramuri”, ,,Flacăra”, ,,Contemporanul”, ,,România Liberă” şi alte publicaţii, fiind remarcat de Marin Sorescu, Nichita Stănescu, George Alboiu, Mircea Sântimbreanu şi alţii.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 2000 şi este Laureat al Concursului Naţional de Poezie ,,Nicolae Labiş”.

A publicat numeroase cărţi: ,,Sufletul meu într-o noapte”, ,,Cartuşe Oarbe”, ,,Epistole de la Poarta Albă”, ,,Contrabandă cu iluzii” şi ,,Uimit va fi oraşul”.

În perioada ianuarie 2001 – decembrie 2004 a avut calitatea de consilier pe probleme de presă la Instituţia Prefectului judeţul Călăraşi, în care calitate a organizat cu regularitate conferinţe de presă şi a asigurat o comunicare deschisă cu mass media locală.

Frangulea Gheorghe, după Revoluția din 1989 și până în anul 2010, timp de 20 de ani a editat seria nouă a Gazetei ,,Pământul,, una din cele mai bune publicații care au apărut în Călărași, în ultimii 29 de ani. A editat și revista ,,Arcadia care a publicat producțiile literare ale cenaclului cu același nume. Având calitatea de editor și ziarist la gazeta ,,Pământul,, s-a implicat activ în viața socială locală, anchetele sale scoțând la iveală, în numeroase rânduri, aspecte care se impuneau a fi corectate.

În anul 1993 a sprijinit direct și a popularizat manifestările ocazionate de aniversarea a 160 de ani de viață urbană la Călărași, iar în anul 1995 s-a aflat printre artizanii manifestărilor care au marcat 400 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Călărași, editând două lucrări în acest sens, ai căror autori au fost profesorii Nicolae Țiripan și Constantin Tudor.

În anul 1995 înființează editura ,,Pământul,, publicând mai multe cărți de istorie locală, dintre care amintim: ,,Județul Călărași, Istorie-Tradiții-Cultură”, ”Călărașii în literatura română” – autori: Constantin Tudor și Ilie Ștefan Rădulescu, Monografia municipiului Călărași, Ediția 2010.

Frangulea Gheorghe a fost acela care a inițiat o filială a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România la Călărași, făcând eforturi să atragă în aceasta cât mai mulți ziariști din mass-media călărășeană.

Alături de cei doi jurnaliști, este propus pentru titlu de Cetățean de Onoare al municipiului Călărași și prof. ing. Voinea Ghiorghe.

Voinea Ghiorghe este numit director al Grupului Şcolar de Construcţii Călăraşi în 1973, funcţie pe care o deţine până în decembrie 1975 când Grupul Şcolar se mută la Slobozia. Din anul 1976, activează timp de 21 de ani la la Liceul Industrial nr. 2 Călăraşi, actualul Liceu Danubius. În activitatea didactică de 23 ani desfăşurată în învăţământul călărăşean a predat la toate tipurile de învăţământ de zi şi seral având relaţii dintre cele mai bune cu elevii şi colegii corpului didactic.

Din anul 2013 participă la activităţile desfăşurate de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala judeţul Călăraşi şi din anul 2016ª fost ales membru în consilul director.

Gheorghe Frangulea / foto: universulargesean.ro

 

Unii au citit și asta: