Călărași: Loc de muncă vacant, la ADR Sud Muntenia

loc de munca

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu 12 noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier director în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Contractul individual de muncă va fi pe durată nedeterminată.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
* Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
* Experiență minim 5 ani în activități de gestionare a programelor finanțate din fonduri europene;
* Să cunoască mecanismele, instituțiile, procesele și procedurile de absorbție a fondurilor europene;
* Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
* Capacitatea de a lucra în echipă;
* Capacitate de analiză și sinteză.

Alte cerințe:
* Cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj;
* Studiile de master și/sau doctorat reprezintă un avantaj.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, județul Călăraşi, până la data de 10 noiembrie 2020, ora 17.00.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:
* proba scrisă se va susține în data de 12 noiembrie 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura și în data de 13 noiembrie 2020, începând ora 10.00.
* proba a doua – interviul – se va susține de către candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în data de 12 noiembrie 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data de 16 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769 (persoană de contact: Mâțu Ioana – Șef birou resurse umane / e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro).

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum si documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1207/Concurs-consilier-director-12-noiembrie-2020.rar.

Unii au citit și asta: