Călărași | Locuință secretă pentru victimele violenței domestice

Săptămâna trecută, într-un cadru restrâns, s-a inaugurat Locuința Protejată, ce aparție D.G.A.S.P.C. Călărași.

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii D.G.A.S.P.C. Călărași, preotul colaborator, precum și membrii echipei de implementare al Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” – proiect al cărui lider este Autoritatea Națională de Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați.

Locuința Protejată, a cărei locaţie este secretă pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viaţă independentă menită să asigure protecţie, siguranţă şi securitate personală beneficiarelor (începand cu varsta de 18 ani), are o capacitate de 6 locuri și este deservită, ca personal, de un coordonator personal de specialitate, având sprijinul celor 4 persoane ce fac parte din echipa de implementare a proiectului, respectiv: 1 coordonator local, 1responsabil de servicii sociale, 1 psiholog si 1 consilier vocaţional.

Locuința Protejată, destinată victimelor violenței domestice, este un serviciu de sine stătător destinat sprijinirii victimelor violenţei domestice, ca urmare a implementării Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, obiectivul specific fiind acela de a reduce numărul de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Unii au citit și asta: