Călărași: mai mulți salariați, față de 2016

Luna iulie 2017, comparativ cu luna precedentă, a fost caracterizată de creşterea numărului de salariaţi.

Efectivul salariaţilor din judeţul Călăraşi, la sfârşitul lunii iulie 2017 a fost de 44763 persoane, în creştere cu 0,1% faţă de luna precedentă şi în scădere cu 0,7% faţă de luna iulie 2016.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4631 persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, 15887 persoane în industrie şi construcţii şi 24245 salariaţi în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut şi net

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Călăraşi, în luna iulie 2017 a fost de 2866 lei, cu 4,4% mai mare decât în luna precedentă.

Câştigul salarial mediu nominal net în judeţul Călărasi, a fost de 2052 lei, în creştere cu 4,2% faţă de luna precedentă.

Valorile cele mai mici ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1721 lei), agricultură, silvicultură şi pescuit (2072 lei), iar cele mai mari în servicii (2254 lei).

Efectivul salariaţilor la sfârşitul perioadei de referinţă reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contract de muncă/raport de serviciu, pe durată determinată sau nedeterminată, în program complet sau parţial (inclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) existenţi în evidenţele întreprinderii la sfârşitul perioadei de referinţă.

Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare. Sunt excluse cadrele militare şi personalul asimilat (M.A.N, M.A.I., S.R.I., etc.).

Pentru a evita dubla/multipla înregistrare se respectă definiţia din Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la activitatea dependentă la funcţia de bază, respectiv ”orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază”.

Următoarele categorii nu se includ:

– patronii care îşi desfăşoară activitatea în propria unitate şi pentru care sursa de venit o constituie numai dividendele şi profitul unităţii;

– lucrătorii familiali – reprezintă persoanele care-şi exercită activitatea într-o unitate economică aparţinând familiei sau unei rude, pe care o ajută şi pentru care nu primesc remuneraţie sub formă de salariu; plata se realizează în natură (hrană, haine, locuinţă) sau ocazional, cu titlu excepţional şi în bani, fără a figura pe statul de salarii;- membrii consiliilor judeţene şi locale.

Câstigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă, se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul, se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate, patronii, lucrătorii familiali, membrii consiliilor judeţene şi locale şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Câstigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii, conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar dispobil pe site-ul Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi ( www.calarasi.insse.ro ) şi accesând baza de date on-line TEMPO, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică ( www.insse.ro ) .

Unii au citit și asta: