in

Călărași: Reducere de 10%, pentru plata taxelor și impozitelor locale

Contribuabilii, persoane fizice și juridice, au mai multe modalități prin care pot achita impozitele și taxele locale pentru anul 2024:
– decontare bancară;
– în numerar/card bancar, la punctele de încasare situate la sediul Primăriei Municipiului Călărași;
– metode alternative de plată, prin accesarea aplicațiilor
AVANSIS Mobile https://primariacalarasi.ro/avansis-mobile/
AVANSIS Online https://primariacalarasi.ro/avansis-online/
Sistemului Național de Plată Online-Ghișeul.ro www.ghiseul.ro

Aplicațiile menționate oferă siguranță utilizatorilor în privința confidențialității datelor.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului în curs, se acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/29.03.2023.

Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;

Până la data de 31.03.2024, persoanele fizice precum și persoanele juridice pot depune rapoartele de evaluare aferente clădirilor deținute, în vederea aplicării prevederilor art. 458, respectiv 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi
08.30 – 14.00: Constatare, impunere, urmărire și executare silită a creanțelor bugetare;
08.00 – 16.15: Încasarea creanțelor bugetare;
Vineri
08.30 – 13.00: Constatare, impunere, urmărire și executare silită a creanțelor bugetare;
08.00 – 13.45: Încasarea creanțelor bugetare;