Călărași: Registrele de stare civilă din 1921 până în prezent vor fi digitizate

Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași este implicată în proiectul național ”Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă – SIIEASC”, județul Călărași fiind unul din cele 6 județe care au demarat implementarea acestui proiect.

În această perioadă a fost predată, în vederea scanării și digitizării, arhiva ce cuprinde registrele de stare civilă întocmite de la 1921 până în prezent, urmând ca în etapa următoare să fie efectuat auditul extern privind calitatea fișierelor scanate și a informațiilor digitizate.

Județul Călărași va introduce în sistemul național, la finalizarea procedurilor, un număr de aproximativ 1.312.000 acte de stare civilă privind nașterea, căsătoria și decesul persoanelor.

Obiectivul general al proiectului este informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.

Începând cu luna august a anului 2021, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor vor elibera cartea electronică de identitate.

Cartea electronică de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii.

CEI va permite, printre altele, autentificarea în Platforma informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate pentru a dovedi calitatea de asigurat a titularului.

Noul document de identitate nu va conține date medicale, ci doar datele de identificare ale titularului.
Cardul de sănătate își încetează valabilitatea în momentul emiterii către titular a unei cărți electronice de identitate.
Pentru persoanele care nu vor solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate, se vor emite în continuare carduri de sănătate, în aceleași condiții din prezent.

Unii au citit și asta: