in

Călăraşi | S-a lansat Ghidul de intervenţie în cazurile de violenţă în familie

Lansare GhidDirecţia de Muncă şi Protecţie Socială Călăraşi a lansat, vineri, 14 august, “Ghidul de intervenţie în cazurile de violenţă în familie” un instrument de lucru orientativ elaborate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei în colaborare cu experţi din alte ministere şi instituţii care să-i sprijine în activitatea de intervenţie şi de soluţionare a cazurilor de violenţă în familie pe lucrătorii din domeniu.

La manifestare a participat şi prefectul judeţului Căîlăraşi, Doru Ioan Tărăcilă care a salutat iniţiativa organizatorilor subliniind, printre altele, că pe lângă reprezentanţii instituţiilor publice locale, un rol important revin, deopotrivă, şi ONG-urilor dar şi mass-mediei „Observ în jurul mesei reprezentanţi ai autorităţilor statului cu responsabilităţi în domeniu. Se cuvine în mare măsură să atragem alături de noi şi puţinele ONG-uri din oraş dar mai ales mass-media locală care ne pot oferi un sprijin real în promovarea obiectivelor asumate” a declarat Tărăcilă care a mai adăugat că: „ rolul nostru e acela de prevenţie. Să construim pe ce ne permite legea pentru a asigura protecţia persoanelor afectate”.

Cu acest prilej a fost creionată  şi componenţa Grupului de Lucru Consultativ Judeţean, format din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, primăriilor municipale şi orăşeneşti şi a 19 servicii publice deconcentrate. Grupul de Lucru Consultativ îşi va desfăşura activitarea în scopul întăririi capoacităţii instituţionale de a implementa şi dezvolta programe şi servicii sociale specializate destinate persoanelor afectate de violenţa în familie. După un prim contact al membrilor componenţi ai Grupului, următoarea şedinţă de lucru va avea loc la începutul lunii septembrie când va fi elaborată şi strategia de lucru.