Călărași: se fac demersuri pentru reabilitarea unor drumuri județene

Miercuri, 1 august 2018, consilierii județeni se întâlnesc în şedinţă extraordinară în sala de ședințe a Consiliului Judeţean Călăraşi.

În cadrul ședinței, va fi supusă aprobării documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţie “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 tronson Săpunari – limită județ Ialomița km 28+700 – km 30+500”.

Valoarea totală a investiţiei este de 115.623.952,47 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M: 101.457.439,38 lei, la care adaugă T.V.A.

Amplasament: Drumuri județene în județul Călărași: DJ 201B, DJ 305, DJ 313:

– lungime proiectată 61,015 km;
– platformă 8,0 m;
– parte carosabila 6,0 m;
– lățime acostamente 2 x 0,75 m;
– banda de încadrare 2 x 0,25 m;
– indicatori treceri pietoni LED cu panouri solare 36 de bucăți;
– spații de parcare și stații de autobuz 26 de bucăți;
– platforme cântărire 8 bucăți

Durata estimată de realizare a investiţiei este de 40 luni.

Consiliul Județean Călărași își asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014 – 2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsonul din DJ 201B km 66+630 – km 67+330 și tronsoanele din DJ 305 km 13+000 – km 13+800, km 21+320 – km 22+100, km 29+340 – km 29+890), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

Urgenţa aprobării acestei documentaţii tehnico–economice este dată de faptul că termenul limită pentru depunerea cererii de finanţate pentru proiectul menţionat este 02.08.2018.

Prezentul proiect de hotărâre va fi supus dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.

Unii au citit și asta: