Călărași: Tratament pentru combaterea dăunătorilor vegetaţiei

În perioada 12 – 15 mai 2021 se vor efectua tratamente pentru vegetaţia din aliniament (pomi, arbori, arbuşti şi plante ornamentale) pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor vegetaţiei de pe raza localităţii Călăraşi, conform unei informări pe pagina de facebook a Primăriei Călărași.

Tratamentul se va efectua în intervalul orar 22:00 – 06:00, în funcţie de condiţiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active folosite sunt: Cipermetrin, Alfacipermetrin, Sulfat de cupru şi Lambda-cihalotrin și sunt omologate de Comisia Națională a produselor de protecție a plantelor.

Tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Unii au citit și asta: