in

CAS Călărași – ANUNT SESIUNE CONTRACTARE – SEPTEMBRIE 2023

Casa de Asigurarari de Sanatate Calarasi, in temeiul prevederilorart.198 din HG nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, amedicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate demareaza o noua sesiune de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, pentru urmatoarele categorii :

 Asistenta medicala de specialitate pentru specialitati clinice
 Asistenta medicala primara Calendarul etapei de contractare, opisul, cererea-tip de intrare in relatiecontractuala cu CAS Calarasi, precum si procedura privind transmiterea electronica a documentelor vor fi afisate pe site-ul institutiei, in sectiunea Contractare 2023-Sesiunea Septembrie.

Data limita de finalizare a procesului de contractare este 20.09.2023.

Director General Dr.Dragan Silviu