in

Îți găsești mai ușor de muncă: Centru de Garanții pentru TINEri Călărași

Proiectul “Garanții pentru TINEri!”, oferă nu numai Cursuri de Formare Profesională, Consiliere de Cariera(individuală și de grup) Gratuite, ci și servicii integrate de mediere a muncii și de prospectare a pieței muncii pentru tinerii incluși în program, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, din mediul urban sau rural, care nu au absolvit examenul de bacalaureat sau au absolvit numai 10 clase.

garantii-calarasi

TOȚI tinerii cărora le vom acorda sprijin într-o formă sau alta vor lua parte la un proces de informare și consiliere individualizată și în grup. Pe baza discuțiilor purtate cu echipa de consilieri vor fi elaborate un profil și un plan de acțiune pentru fiecare tânăr, care vor cuprinde date despre nivelul său de pregătire, eventualele experiențe de muncă anterioare, aria de interes privind angajarea, posibilele obstacole privind găsirea unui loc de muncă, opțiunile sale privind viitorul apropiat (curs de calificare, stagiu de ucenicie, deschiderea unei afaceri sau angajare), motivația și dorința de dezvoltare personală, precum și alte informații relevante pentru creionarea traseului profesional.

Definirea așteptărilor tinerilor se va desfășura în paralel cu identificarea nevoilor de personal ale angajatorilor locali, cărora le vom acorda o atenție deosebită. Echipele de consilieri se vor întâlni cu aceștia pentru a stabili nu doar cerințele lor imediate, ci și pe cele pe termen mediu și lung, astfel încât să le poată răspunde într-o măsură cât mai mare și de o manieră adaptată. Analiza pieței forței de muncă nu se va limita la angajatorii care declară posturile vacante la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu atât mai mult cu cât s-a constatat recent că aceștia reprezintă mai puțin de 10% din total. Ne vom îndrepta atenția spre oportunitățile de muncă rămase nedeclarate oficial, pe care le vom fructifica creând o punte de legătură între tineri și firme.

Din acest proces de mediere au de câștigat toate părțile implicate. Tinerii vor fi îndrumați în căutarea unui loc de muncă și, astfel, eforturile lor vor mai bine direcționate și totodată, angajatorilor le vor fi recomandați candidații cei mai potriviți pentru un post anume, ceea ce înseamnă o economie de timp și de bani investiți în procesul de selecție uneori stufos și mai mereu îndelungat. Beneficiarii indirecți ai demersurilor de mediere a muncii sunt familiile tinerilor și comunitățile locale.

Firește, pentru a face parte din program, primul pas este să… vă înscrieți în baza de date a grupului țintă. Vă așteptăm!

Centrul de Garanții pentru TINEri Călărași, str. Flacăra, nr.10, bloc C1, parter

Telefon: 0730-255161, 0730-255162 sau 0342-404240

email: garantii.calarasi@gmail.com
facebook: Centru de Garanții pentru TINEri Călărași