in

Centrul Comunitar Oborul Nou va fi modernizat

Primăria Municipiului Călărași continuă depunerea, în vederea finanțării în cadrul Regio 2014-2020, a proiectelor ce vizează Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Încă un proiect a fost depus, în vederea evaluării, în cadrul Obiectivului specific 4.3: Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România.

Titlul proiectului este ”Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou)” și are o valoare de 1,217,693.88 lei inclusiv TVA (aproxim. 262.000 Euro).

Amplasamentul proiectului este în str. Cernei nr.12-14, aflându-se în teritoriul delimitat în Chestionarul privind Zona Urbană Marginalizată Obor.

Centrul Comunitar Oborul Nou are ca scop/misiune formarea competențelor necesare pentru a trăi o viață sănătoasă, utilă și independentă unui număr de 30 copii/adolescenți cu o vârstă cuprinsă între 6 și 18 ani, ce provin din familii cu resurse financiare precare și menținerea acestora în contextul familial și social, atât prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de suport, activități extra-curriculare, consiliere, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali ai acestora.

Proiectul propune:
A. modernizarea centrului comunitar existent prin lucrări de recompartimentare a construcției existente, pentru asigurarea unei noi organizări a activităților, inclusiv amenajarea unui cabinet medical care să respecte toate normele în vigoare impuse de lege, măsuri de modernizare termo-energetică (placare pereți exteriori cu termoizolație polistiren ignifug, placare planșee, centrală termică electrică de 21 Kw, refacere instalații electrice, sanitare, termice; instalare sistem de supraveghere video, dotări specifice-mobilier; realizare împrejmuire teren.

Lucrările propuse se vor realiza în volumul construit existent și nu vor modifica suprafața construita a obiectivului, de 239,73 mp.

B. Înființarea unor spații destinate activităților sportive și de recreere pe terenul liber de construcții aflat lângă clădirea Centrului.

În zona de vest a terenului se va amenaja o zonă destinată activităților sportive și de recreere, în suprafață de 231 mp.

În zona de est a terenului se va amenaja un teren de joacă si de recreere, în suprafață de 60 mp.

Pentru ambele zone propuse pentru amenajare se va utiliza un sistem de pardoseală poliuretanica formată din doua straturi, sistem specific amenajărilor sportive sau a locurilor de joacă.

Centrul Comunitar Oborul Nou funcționează și va funcționa în continuare în subordinea Direcției de Asistență Socială Călărași. Solicitantul va asigura în continuarea alocarea bugetară corespunzătoare pentru desfășurarea activităților ce se vor desfășura în cadrul Centrului comunitar.