info

Impozitul specific: cine este obligat la plată?

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Călărasi informeaza contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 812 din 14.10.2016 a fost publicată Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care prevede, prin derogare de la prevederile Titlului II al Codului fiscal referitoare la impozitul pe profit, aplicarea unui impozit specific de la 01.01.2017 următoarelor activităţi: hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, alte servicii de cazare, restaurante, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, alte servicii de alimentaţie, baruri şi alte activitati de servire a bauturilor.

Sunt obligate la plata impozitului specific persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent aveau înscrise în actele constitutive potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una din activităţile enumerate mai sus, şi care nu se află în lichidare.

Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare enumerate în lege plătesc impozitul specific începând cu anul următor înfiinţării. Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite prin lege. Formulele de calcul al impozitului specific pentru fiecare activitate ţin cont de parametri precum suprafaţa utilă comercială, rangul localităţii, sezonalitate sau numărul de locuri de cazare, după caz.

În situaţia în care intervin modificări datorate începerii sau încetării unei activităţi sau intervine modificarea suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an, respectiv perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

eclararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în anul următor aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal şi vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor pentru care se datorează impozit specific aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four × 3 =

To Top