Colaborare româno-bulgară, în cadrul unui proiect de susținere a forței de muncă

În perioada 17-18 septembrie 2018, are loc, la Călărași, o întâlnire în cadrul proiectului „Centre mixte transfrontaliere de susținere a forței de muncă în domeniile tehnologiilor informaționale, turismului si agriculturii”

Proiectul este cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Parteneri:
1. Asociația Transfrontalieră e(quilibrum) – Environment – Beneficiar Principal
2. Clusterul Național de Turism “Bulgarian Guide” – Beneficiar 2
3. Centrul Regional Agribusiness Vidin – Beneficiar 3

Grupul țintă al proiectului:
Companii private si ONG-uri din regiunea transfrontalieră în domeniile IT, turism și agricultură
Persoanele angajate și cele în căutarea unui loc de muncă din regiunea transfrontalieră
Populația din regiunea transfrontalieră

Managementul proiectului: în cadrul activității au fost organizate întâlniri de lucru între membrii echipei de implementare și au fost achiziționate echipamente

Cercetare privind identificarea profesiilor emergente în domeniile IT, turism și agricultură – în cadrul activității au fost realizate studii sociologice cu privire la identificarea Mediului pieței muncii în regiunea transfrontalieră (România și Bulgaria), Mediului economic din ambele regiuni etc. În cadrul activității au fost realizate baze de date cu locurile de muncă vacante din zona transfrontalieră cât și cu angajatorii.

În cadrul celei de-a treia activități “Cadrul juridic și fiscal pentru crearea unei afaceri în regiunea transfrontalieră” au fost furnizate servicii juridice de specialitate și au fost comparate sistemele și cerințele de calificare în ambele țări astfel fiind elaborate 2 ghiduri “Condițiile și reglementările comune în domeniul muncii în regiunea transfrontalieră“ și “ A face afaceri în regiunea transfrontalieră”

Stabilirea centrelor transfrontaliere de ocupare a forței de muncă durabile. În cadrul activității au fost achiziționate echipamente pentru înființarea a 2 centre fizice care vin în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin facilitarea accesului la informațiile necesare. Un centru transfrontalier se găsește la Craiova, în Str. Stefan cel Mare, Nr. 12 și unul în Vidin.

Desfășurarea unor sesiuni de instruire în clasă în domeniile IT, turism și agricultură în regiunea transfrontalieră (Vidin, Pleven, Dobrich în Bulgaria și Craiova și Călărași – România).

Au fost desfășurate 2 sesiuni de instruire în domeniul agriculturii la Vidin și Pleven organizate de către Centrul Regional Agribusiness Vidin – Beneficiar 3 și o sesiune de instruire în domeniul turismului la Dobrich, Bulgaria de către Clusterul Național de Turism “Bulgarian Guide” – Beneficiar 2.

Prima sesiune de instruire in domeniul IT a avut loc in perioada 13-14 septembrie la Craiova si 17-18 septembrie 2018 la Calarasi.

De asemenea, vor fi organizate 5 sesiuni de instruire on-line în aceleași domenii: turism, IT și agricultură prin intermediul platformei www.sem-centres.eu.

În cadrul activității 6, Proiectarea, crearea și gestionarea conținutului unui sistem de formare on-line, a fost realizată o platformă www.sem-centres.eu. În cadrul platformei se regăsesc în format electronic toate materialele elaborate în cadrul proiectului.

În luna octombrie va fi organizat la Vidin în Bulgaria un târg al locurilor de muncă unde vor participa angajatori din cele 3 domenii: IT, turism și agricultură din regiunea transfrontaliera Romania – Bulgaria.

În cadrul campaniei de informare si publicitate au fost realizate promoționalele necesare diseminării proiectului în rândul persoanelor interesate în căutarea unui loc de muncă în cele 3 domenii: turism, IT și agricultură.

Tot în cadrul acestei activități va fi organizată o conferință de presă de finalizare proiect în care vor fi prezentate rezultatele proiectului.

Unii au citit și asta: