Comunicat de presă | Proiect : JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitate de Beneficiar Partener, implementează proiectul JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE – cod e-MS ROBG 332, în parteneriat cu Municipalitatea Tutrakan (Bulgaria) – Lider de proiect, Direcția Generală Siguranță Împotriva Incendiilor și Protecție Civilă – Ministerul Afacerilor Interne (Bulgaria) – Beneficiar Partener și Asociația Națională de Voluntari (Bulgaria) – Beneficiar Partener.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria, axa prioritară 3.1: Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor la nivel transfrontalier.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este : 998,815.75 euro, din care:
– 848,993.36 euro valoare nerambursabilă din FEDR, reprezentând 85%;
– 129,836.11 euro cofinanțare de la bugetul național, reprezentând maxim 13%;
– 19.986.28 euro contribuția proprie a partenerilor.
Obiectivul proiectului este îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a serviciilor de voluntari în situații de urgență și sporirea coordonării și reacției eficiente în caz de dezastru în zona transfrontalieră.
În cadrul proiectului a fost finalizată activitatea Analiza de risc a zonei transfrontaliere, de către partenerii implicați în proiect, iar rezultatele acesteia pot fi accesate pe site-ul proiectului la următorul link: https://volunteering-robg.com/ro/rezultate/

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni respectiv 12.09.2018-11.09.2021.

Unii au citit și asta: