in ,

Concursul „Ştiu şi aplic”: un liceu din județul Călărași a participat la faza națională

Pe toată durata anului şcolar 2018-2019, s-a desfășurat Campania naţională „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, destinată formării unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din liceele şi şcolile profesionale din țară.

Concursul național „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” s-a organizatîn scopul promovării în rândul tineretului a disciplinei Securitate şi sănătate în muncă, în colaborare cu specialişti din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Anul acesta s-a desfăşurat astfel:
– etapa județeană, la Liceul Tehnologic „SANDU ALDEA” Călărași, în 28 martie 2019
– etapa națională, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi, în perioada 17-19.05.2019.

Grupul ţintă este format din elevii de liceu şi cadrele didactice din învăţământul liceal (filiera teoretică, cu profil real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile teologic, sportiv, artistic şi pedagogic) și învăţământul profesional.

Obiectivele urmărite prin proiectul „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” sunt:
educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importnţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur; crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

Acesta este motivul pentru care ITM Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi au încheiat un Protocol de Parteneriat privind colaborarea în cadrul proiectului „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, plecând de la practicile comunitare ce subliniază că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii.

Au fost stabilite unităţile şcolare participante la prezentarea proiectului în număr de 14: 13 din filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, şi una din filiera teoretică, cu profil real. S-a realizat selectarea profesorilor participanţi şi s-au stabilit modalităţile de colaborare între inspectorii de muncă nominalizaţi şi cadrele didactice.

În data de 30.10.2018, în sala de şedinţe de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, a avut loc prezentarea proiectului ”Valenţe culturale-2018” de către cei doi inspectori de muncă celor 14 cadre didactice participante, urmată de completarea chestionarelor de opinie la sfârşitul instruirii.

Concursul judeţean „Ştiu şi aplic-Securitate şi sănătate în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” a fost organizat pentru a noua oară în judeţul Călăraşi pe 28 martie 2019 – etapa judeţeană, la Liceul tehnologic „SANDU ALDEA” Călăraşi. La acest concurs s-au înscris 21 de echipe, formate din 2 elevi, din 13 licee din Judeţul Călăraşi însoţite de către 1-2 profesori coordonatori.

Concursul a constat din două probe şi anume:
Proba teoretică, pe bază de chestionar cu 20 de întrebări, cu mai multe variante de răspuns, punctaj de acces în etapa a II-a fiind de 120 puncte de echipă;

Proba practică. Aceasta a constat în identificarea echipamentelor individuale necesare unui angajat, existente într-o expoziţie ad-hoc în sala de concurs, după o imagine care prezenta o activitate specifică profilului elevului, şi din care acesta trebuia să identifice riscurile de accidentare şi echipamentul individual de protecţie complet necesar angajatului din imaginea respectivă.

Concursul a avut la final echipele de elevi a două licee câştigătoare a premiilor I, pe cele trei secţiuni, acordate de organizatori astfel:

Locul I-Licee ciclul superior – echipajul Liceului „Alexandru Odobescu”Lehliu Gară

Locul I-Licee ciclul inferior – echipajul Liceului „Matei Basarab” din Mânăstirea

Locul I-Învăţământ profesional – nu s-a acordat vreunui echipaj participant.

În perioada 17.05-19.05.2018, s-a desfăşurat etapa naţională a concursului, ce a avut loc la Colegiul Tehnic ”GHEORGHE ASACHI” Iași.

Din judeţul Călăraşi a participat echipajul Liceului „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară -Secţiunea liceu, Ciclu superior, pregătit de doamna profesor APOSTOL LENUŢA, şi format din elevii BASAN CRISTINA MARINELA şi TOADER BOGDAN GABRIEL, care au câştigat PREMIUL SPECIAL pe ţară.

Written by infomuntenia.ro

Filmul săptămânii, la Cinema Călărași (vezi trailer)

Persoane noi, consumatoare de substanțe interzise, depistate de jandarmii călărășeni