Consiliul de Administrație revocat al Ecoaqua își va relua atribuțiile

Primăria Municipiului Călărași informează că hotărârea nr. 9/13.05.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a EcoAqua SA a fost suspendată de instanță, prin Ordonanță președințială, introdusă de unul dintre acționari-Municipiul Călărași.

Hotărârea menționată avea drept obiect revocarea Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație interimar.

Tribunalul Călărași, prin sentința civilă nr. 235/24.06.2020, a admis Ordonanța președințială introdusă de Municipiul Călărași și a dispus suspendarea Hotărârii 9/13.05.2020, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la legalitatea acesteia.

Ca urmare a acestei hotărâri judecătorești, Consiliul de Administrație revocat își va relua atribuțiile, ca organ de conducere al EcoAqua SA.

Unii au citit și asta: