Consiliul Județean Călărași: Servicii digitale pentru cetățeni

Consiliul Județean Călărași a organizat joi, 4 iulie 2019, conferința de lansare a proiectului ,,Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași, Cod SIPOCA 569 MySmis 126537, implementat de C.J. Călărași.

Evenimentul a avut loc în sala de ședințe, unde au fost prezentate obiectivele și rezultatele așteptate ca urmare a implementării obiectivului.

Proiectul își propune eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Consiliul Județean Călărași, prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP și digitalizarea arhivei, precum și promovarea modernizării Consiliului Județean Călărași, prin specializarea angajaților instituției pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Proiectul are o durată de implementare de 29 luni, nu se realizează în parteneriat, Consiliul Județean Călărași fiind aplicantul și beneficiarul direct al acestuia.

Unii au citit și asta: