in

Control ITM, la 21 de angajatori din Călărași

În perioada 06 – 10.03.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 17 controale pe muncă nedeclarată.
2 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 1000 de lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 14 controale.
Toți cei 14 de angajatori verificați au fost sancţionaţi.
Au fost aplicate 25 de avertismente și amenzi în valoare de 4000 de lei.
Pentru neconformităţile constatate, au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: alimentație publică, agricultură, transporturi de mărfuri și călători, comerţ, construcții, exploatare forestieră, învățământ, demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz, creșterea păsărilor, fabricarea mobilei, etc.

Printre neconformităţile constatate:
-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a contractui individual de muncă (CIM) a adeverinţelor de vechime şi extrasului de REVISAL ;
-nerespectarea procedurii de concediere colectivă;
-CIM nu conţin prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;
-necompensarea concediului de odihnă la încetarea CIM ;
-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal (încetări CIM, suspendări);
-nu au fost prelucrate lucrătorilor fişele tehnice de securitate ale produselor fitosanitare utilizate;
-instrucţiunile proprii de sănătate și securitate în muncă (S.S.M.) pentru prelucrarea solului cuprind articole care fac referire la lucrările de recoltat;
-nu a fost prelucrat manualul de exploatare pentru tractoarele şi maşinile agricole din import;
-prizele electrice nu sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;
-recipientele cu produse utilizate pentru curațarea spațiului si a echipamentelor de munca nu sunt depozitate in mod corespunzator;
-regulatorul de presiune gaz de la aparatul de sudură oxi – gaz nu are manometrele funcţionale