Copiii aflaţi în plasament la asistenţi maternali, implicați în concursuri și activități educative

D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

Serviciul Asistenţă Maternală are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul asistenţilor maternali, creşterea şi îngrijirea copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, respectând următoarele principii :

– promovarea interesului superior al copilului;
– egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
– asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor;
– respectarea demnităţii copilului;
– respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
– ascultarea opiniei copilului;
– menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament ;
– asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament ;
– promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
– asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
– asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
– asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe multidisciplinare ;
– asigurarea confidenţialităţii şi eticii profesionale.

Și în anul 2017, copiii aflaţi în plasament la asistenţi maternali au fost implicaţi activ, în viaţa comunităţii, participând şi obţinând premii la activităţi şi concursuri cultural artistice, educaţionale şi sportive: Festival internaţional de folclor “Hora mare”–Călăraşi; concursuri şcolare: Comper Comunicare în limba română, Comper Matematică, Magicianul Literelor, Concurs de matematică ,,Ion Onuţ”, Olimpiadă Matematică, Olimpiadă Limba și literatura română, Olimpiada națională de Geografie, Olimpiadă Ed. Tehnologică, ,,Poveştile Cangurului”, ,,Călătorie în lumea poveştilor”; concursuri și activități organizate de ASCHFR; Programul FRED GOES NET, organizat de CPECA Călăraşi, având drept scop prevenirea consumului de droguri, în rândul adolescenţilor; Sporturi pentru toţi; Cupa Educaţiei; Concurs – ,,Lumea mea e minunată”; Concurs Naţional Geografie Terra; Campionatul Naţional de lupte libere; Concurs Arte Marţiale; Crosul tineretului; Patrula Eco, Festivalul național de dans D’Aor Grand Prix, Activități ,,Ziua Internațională a Copilului”, ,,Sărbătoarea primăverii”-ed. a V-a, Festival de Tradiție și Umor,,Numai cânt și voie bună”, Concurs regional ,,Istorie, cultură, civilizație europeană”, Concurs național ,,Euro Ambasador pentru viitorul Terrei”, Concurs de retorică, teatru, muzică, desen, afișe – Le Francophille, proiect Erasmus ,,Formare profesională fără frontiere”.

Adolescenţii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală au beneficiat de programe de consiliere şi informare, cu tematică planificare familială și de activități pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

Unii au citit și asta: