Călărași: Cum pot obține elevii reducerea pentru transportul local în comun

Astăzi, 28 septembrie 2017, începând cu ora 16:30, are loc ședința de Consiliu Local a Primăriei Călărași.

Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării, se află și acordarea subvenției de 50% la abonamentele lunare pe mijloacele de transport public local de călători, aparţinând ALI TRANS COM SRL, pentru elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din municipiul Calarasi.

Începând cu anul şcolar 2017, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din municipiul Călăraşi, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de subventionarea cu 50% a abonamentelor lunare pe mijloacele de transport public local de călători, aparţinând SC ALI TRANS COM SRL

Criteriile pe care trebuie sa le îndeplinească elevii care solicita reducerea sunt:
– să fie elev din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat;
– să frecventeze cursurile școlilor din municipiul Călărași;
– să aibă domiciliul/reședința pe raza unităţii administrativ – teritoriale a municipiului Călăraşi;
– să nu înregistreze mai mult de 5 absenţe lunare.

Pentru a putea beneficia de suma reprezentând subvenția de 50% acordată elevilor, instituțiile de învățământ vor depune pentru luna precedentă o cerere, însoţită de următoarea documentaţie:
a) tabel nominal cu numele elevilor pentru care se solicită subvenționarea abonamentului și care nu înregistrează mai mult de 5 absențe lunare pentru care se decontează 50% din valoarea abonamentului;
b) abonamentul lunar expirat;
c) cererea elevului întocmită de elev sau părinte/tutore legal. (anexa 4 la prezenta procedură)

Primăria mun. Călărași prin intermediul Compartimentului Transport Public Local analizează cererile depuse dupa care, impreuna cu Compartimentul Financiar Contabil dispune plata subvenției de 50% către reprezentantul instituției de învățământ (director, secretar, contabil, casier)
Plata catre institutiile de invatamant se va face prin intermediul casieriei Primăriei mun. Calarasi sau virament bancar.

Reprezentantul instituției de învățământ, după ridicarea sumelor de la Primăria mun. Calarasi, va asigura rambursarea acestora către solicitanţi/părinți/tutore legal prin întocmirea unui proces verbal de restituire sume, model prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Procedura, iar o copie a acestuia va fi comunicat Compartimentului Buget Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Unii au citit și asta: