Cum să scăpaţi de amenzile Poliţiei Rutiere

Amenzile de circulaţie pot fi foarte uşor anulate în instanţă. Acest lucru nu se întâmplă aşa de des pentru că – descurajaţi de ideea unui proces, care presupune timp şi costuri – mulţi şoferi nu contestă procesul-verbal de contravenţie.

• Primul pas: nu lăsaţi să treacă cele 15 zile în care aveţi dreptul de a vă adresa instanţei de judecată pentru a contesta procesul-verbal de contravenţie. Dacă aţi depăşit acest termen, acţiunea dvs. judiciară nu mai are nicio şansă de succes.

Termenul de 15 zile curge de la data la care aţi primit procesul-verbal: fie v-a fost înmânat personal de poliţistul rutier, fie l-aţi primit prin poştă. În acest din urmă caz, trebuie să fiţi atenţi la data de pe ştampila poştei, care poate fi anterioară zilei în care aţi primit plicul cu procesul-verbal.

• Instanţa căreia trebuie să vă adresaţi este cea în raza căreia îşi are sediul unitatea de poliţie rutieră care v-a amendat.

• Plângerea care se adresează instanţei de judecată – pe care o puteţi depune personal sau trimite prin poştă cu confirmare de primire – trebuie să fie însoţită de o copie după actul de identitate şi o copie după procesul-verbal prin care aţi fost amendat. Toate aceste acte – plângere, copie după act de identitate, copie după procesul-verbal – trebuie depuse în dublu exemplar.

• Principalele motive prin care puteţi obţine anularea procesului-verbal de contravenţie ţin chiar de modul în care acesta a fost întocmit de poliţişti. Acesta trebuie să aibă toate rubricile completate corect. În realitate, s-a dovedit că mulţi poliţişti nu completează toate rubricile sau nu le completează corect.

• Prezentăm în continuare câteva posibile lipsuri ale procesului-verbal: neprecizarea motivelor care au dus la întocmirea unui proces-verbal sau care nu conţin datele cerute de lege; nu sunt menţionate obiecţiunile contra-venientului; lipsa semnăturii agentului constatator; lipsa menţiunilor cu privire la numele şi funcţia agentului constatator; stabilirea amenzii în sumă totală, fără să se indice sancţiunea aplicată pentru fiecare din contravenţiile stabilite etc.

• În cazul în care dvs. nu aţi semnat procesul-verbal de contravenţie – sem-nătura personală fiind obligatorie – poli-ţistul trebuie să aleagă un martor ocular care să contrasemneze procesul-verbal de contravenţie.

• De asemenea, pentru a fi valabil, pe procesul-verbal trebuie obligatoriu menţionate data şi locul unde este în-cheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele dumneavoastră per-sonale din actul de identitate, codul numeric personal al dumneavoastră, descrierea faptei pentru care aţi fost oprit, prin indicarea datei, orei şi locului, şi descrierea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Citiţi tot articolul pe www.gandul.info