DGFP Călăraşi a făcut 700 de controale în 10 luni

In primele 10 luni ale anului 2010, in cadrul Activitatii de Inspectie Fiscala Calarasi s-au desfasurat un numar de 721 actiuni de verificare la persoane juridice, anunţă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi.

Rezultatele actiunilor au fost concretizate astfel:

–   459 inspectii fiscale din care  64% sunt inspectii generale pentru o perioada de min. 3   ani;
–   177 controale inopinate;
–     80 controale incrucisate;
–      5 cercetari la fata locului;

In perioada ianuarie – octombrie  2010 au fost atrase sume suplimentare nete in valoare totala de  199.535.372 lei la persoane juridice, cu un numar mediu de 38 inspectori. De asemenea, s-a procedat la diminuarea pierderii fiscale raportate eronat  de contribuabili, cu suma totala de 20.203.679 lei.

In ceea ce priveste activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice, au fost efectuate un numar de 206  inspectii fiscale, cu un numar de 11 inspectori. Astfel, in primele 10 luni ale anului 2010, au fost stabilite sume suplimentare  nete in valoare totala de 1 826 364 lei .

In cadrul Activitatii de Inspectie Fiscala a D.G.F.P.Calarasi, s-au desfasurat controale financiare constand in:
-verificarea si avizarea transferurilor si subventiilor alocate de la   bugetul de stat ;
-controlul privind modul de respectare a prevederilor OUG 74/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
-actiuni  de control privind verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica ;
– acţiuni  de control privind inventarierea bunurilor din domeniul  public al statului ;

In ceea ce priveste gestionarea activitătii de cooperare administrativă a schimbului de informatii între A.N.A.F. si administratiile fiscale ale tarilor membre din Uniunea Europeana, in vederea prevenirii fraudei intracomunitare la  TVA  si controlul platii TVA de catre cumparatorul bunurilor in cazul tranzactiilor intracomunitare de bunuri si servicii, la nivelul D.G.F.P Calarasi, in perioada ianuarie – octombrie 2010 au fost solutionate un numar de 16 solicitari de informatii si verificari primite din  state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, Activitatea de inspectie Fiscala a formulat un numar de  31 solicitari de informatii si verificari catre autoritatile fiscale din  alte state membre, in vederea stabilirii realitatii tranzactiilor societatilor din judet cu parteneri din alte tari.

Unii au citit și asta: