info

Din 20 octombrie se pot depune cereri pentru subvenţiile de căldură

7755

Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că începând cu 20 octombrie 2015 se pot depune cererile pentru acordarea ajutoarelor sociale pentru încălzirea locuinței în sezonul noiembrie 2015-martie 2016.

Formularele de cerere se găsesc la ghișeele de primire a dosarelor din cadrul Direcției de Asistență Socială (sediul primăriei din strada Progresul), Centrului de Informare pentru Cetățeni, din cadrul sediului primăriei din strada București 140, iar pentru sistemul centralizat la sediul SPCTAFL Călărași (fost bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare între orele 8,30 -14,30.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.
Familie- soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței; Persoană singură- persoana care a împlinit vârstă de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Locuința de domiciliu sau de reședință- construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresă înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresă la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 + 15 =

To Top