info

Din aprilie, Declaraţia 200 poate fi depusă online

declaratia_200-pag2

Începând din 6 aprilie 2015, formularul 200 prin care contribuabilii trebuie să-și declare veniturile realizate în anul 2014 se poate depune şi on-line, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul ANAF sau la oficiul poştal.

Declaraţia 200 se completează şi se depune până la data de 25 mai 2015 inclusiv de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1. activităţi comerciale
2. profesii libere
3. drepturi de proprietate intelectuală
4. cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte)
5. cedarea folosinţei bunurilor (chirii)
6. activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit
7. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
8. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise
9. silvicultură
10. piscicultură.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate.

Dacă nu aveţi acces la un computer conectat la internet, formularul se poate depune împreună cu anexele completate (dacă este cazul), în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Formularul 200 se poate obţine în format fizic (imprimat pe hârtie) de la sediul unităţilor fiscale.
Orice contribuabil poate începe să folosească serviciul online, accesând www.anaf.mfinante.gov.ro « Spaţiul privat virtual» pagina „Inregistrare utilizatori” şi completând informaţiile solicitate. Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre deciziile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twenty + 5 =

To Top