in

Direcţia de Finanţe Călăraşi a trecut la popriri şi executări silite

executare silita CalarasiReferitor la activitatea Directiei Generale a Finantelor Publice Calarasi, in luna iulie 2009, compartimentul de Presa din cadrul D.G.F.P.Calarasi, va comunica urmatoarele:

Prin masurile intreprinse in cadrul procedurii de executare silita  si a realizarilor aferente acestora, pentru toti contribuabilii (persoane fizice si juridice)  pentru care s-a inceput sau continua procedura de executare silita,la nivelul D.G.F.P.Calarasi,  s-a incasat in luna iulie 2009, suma de 5 566 639 lei, astfel:

Unitatile fiscale teritoriale ale  D.G.F.P. Calarasi,  au comunicat in  perioada lunii iulie 2009, un numar de 4759  somatii , in valoare  de  5 942 404  lei, fiind incasate  sume in valoare de  3 919 476 lei, inclusiv din sold.

De asemenea,  s-au infiintat un numar de 1018 popriri pe conturi bancare, in suma de  3 552 049 lei, suma incasata fiind de   1 562 398 lei, inclusiv din cele aflate in sold.

Au  fost infiintate  244 popriri  pe venituri la terti  in suma de  211 524 lei, din care s-a incasat suma de  12 312  lei, inclusiv din  sold.

In aceasta perioada, au fost  infiintate, un numar de  13 sechestre asupra bunurilor mobile  in suma de  60 800 lei. Au fost  valorificate un numar de 2 sechestre asupra bunurilor imobile in suma de 72 453 lei, inclusiv din cele aflate in sold.