Dosarele de locuință socială trebuie completate până în luna septembrie

Primăria Călărași informează solicitanții de locuinţă socială din Municipiul Călărași asupra obligației de a completa/actualiza dosarele de locuință socială până la data de 18 septembrie 2020.

Această obligativitate este în acord cu dispozițiile art. 21 din HOTĂRÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 și prevederile art. 42 și 43 din LEGEA nr. 114/1996 – Legea locuinţei și cu prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 110 din 30.07.2020, Anexa nr. 5, privind Actele justificative pentru obținerea unei locuințe sociale.

Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau accesând primariacalarasi.ro.

Unii au citit și asta: