in

Două noi creșe, în Călărași

Joi, 30 septembrie 2021, de la ora 16:30, Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi.

Printre proiectele de hotărâre care vor fi spuse aprobării, se află construcţia a două creșe: o creșă medie situată în municipiul Călăraşi, Şoseaua Sloboziei, cvartal 65, parcela 18/2 (”Construire şi dotare creşă în Cartier Tineri din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”) și o creșă în cartierul Mircea Vodă (”Construire şi dotare creşă în Cartier Mircea Vodă din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”).

De asemenea, vor fi aprobate devizele generale de cheltuieli de la bugetul local şi bugetul de stat, actualizate, pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.

Va fi supus aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021 și va fi desemnat Administratorul special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, în cadrul procedurii speciale de insolvență.

Written by infomuntenia.ro

Covid-19: Niciun caz nou în municipiul Călărași

Dunărea Călărași nu găsește calea spre victorie