Două unități școlare din Călărași, reabilitate termic?

Marți, 18 februarie 2020, Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședinţă ordinară,în sala de ședinţe a Consiliului Local Călărași.

Pe lângă proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023, pe ordinea de zi se află și aprobarea altor două proiecte ce vizează două unități școlare din municipiu.

Este vorba de reabilitarea termică a Grădiniței cu Program prelungit Țara Copilăriei și a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu (fosta școală nr. 11).

Vor fi supuse aprobării documentațiile tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru ambele investiții. Proiectul şi a cheltuielile pentru școala Tudor Vladimirescu vor fi, de asemenea, supuse aprobării consilierilor.

Unii au citit și asta: