in

Dragalina: Incendiu la o utilitară încărcată cu azotat de amoniu

Joi, 28 Septembrie 2023, în intervalul orar 10.00 – 12.00, pompierii militari din cadrul ISU Călăraşi au desfăşurat un exerciţiu tactic, combinat tip JOINT, în vederea asigurării unui management eficient al situaţiilor de urgenţă generate de accidente, avarii, explozii şi incendii la obiective SEVESO în activităţi de depozitare produse periculoase, care au avut rezultat explozii/incendii, stingere incendii, acordare asistență medicală de urgență, evacuare / cazare persoane din zona de risc, acordarea de ajutoare de urgență.

Potrivit scenariului exerciţiului tactic, prin Dispeceratul comun 112, administratorul obiectivului anunţă producerea unui incendiu la o autoutilitară aflată în interiorul unei magazii de depozitare a azotatului de amoniu, încărcată cu 4 saci a câte 600 kg azotat. Incendiul a fost observat târziu, muncitorii aflându-se în pauza de masă, iar echipa de intervenţie de pe locul de muncă a fost alertată pentru realizarea dispozitivului de intervenţie.

La această aplicaţie tactică de cooperare sunt angrenate echipaje ale subunităţilor din cadrul ISU Călăraşi, cadre ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, cadre ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, cadre ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului, reptrezentanţi ai Gărzii de Mediu, cadre ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Călăraşi, reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dragalina, reprezentanţi ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Dragalina, reprezentanţi ai C.J.S.U. Călăraşi şi desigur, personal din cadrul obiectivului.

Tema acestui exerciţiu tactic de cooperare urmăreşte modul de acţiune al forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă in cazul producerii unor situaţii de urgenţă in zona de competenţă a I.S.U.J. “Barbu Ştirbei” Calaraşi şi asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie la nivelul judeţului Călăraşi în cazul producerii unor evenimente deosebit de rapide si cu efecte limitate in timp.

Obiectivele generale ale exerciţiului au fost:
-dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate în sistem integrat, optimizarea şi creşterea calităţii managementului misiunilor specifice prin antrenarea structurilor de conducere;
-creşterea capacităţii operaţionale a structurilor implicate;
-verificarea viabilităţii documentelor de conducere, standardelor şi procedurilor operaţionale de acţiune pentru gestionarea unor situaţii cu grad ridicat de complexitate, testarea capacităţii de reacţie şi intervenţie;
-verificarea din punct de vedere operațional (cantitativ şi calitativ) a valorii structurilor de intervenţie stabilite prin planurile de acţiune;
-verificarea disponibilităţii mijloacelor tehnice de comunicaţii şi viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea conducerii forţelor proprii şi a cooperării intra şi interinstituţionale;
-verificarea funcţionării, eficienţei şi compatibilităţii mijloacelor logistice din dotare stabilite pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi a modului de gestionare a acestora;
-perfecţionarea standardelor şi procedurilor operaţionale;
-verificarea modului de organizare a cooperării între forţele participante la exerciţiu şi perfecţionarea acestei activităţi;
-actualizarea documentelor operative.

Aplicația tactică de cooperare cu forțe și mijloace în teren s-a desfășurat în condiții bune, fiind bifate în bună măsură toate cererile scenariului de intervenție, iar la final, s-a putut spune că exercițiul s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru o situație reală.

Astfel de exerciții de cooperare se vor mai desfășura și în următoarele etape, în concepții asemănătoare, astfel încât personalul participant să poată aprofunda cunoştinţe şi să dezvolte abilități eficiente de salvare, cât şi automatismele necesare în modul de lucru cu autospecialele şi echipamentele de intervenţie.