in

Este oficial: Comuna Independenţa are stemă

Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea  de Guvern nr.143 din 23 februarie 2010, prin care se aprobă stema comunei Independenţa, judeţul Călăraşi.

Descrierea stemei :
Stema comunei Independenţa, potrivit anexei nr. 1 a Hotărârii de Guvern, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.Â
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află 3 spice de grâu, de aur, poziţionate doua în săritoare, iar cel din mijloc, în pal.
În partea superioara, în stânga, în câmp roşu, se afla o potcoavă de argint.

În vârful scutului, în partea dreapta, în câmp roşu, se află o amforetă de argint.
În vârful scutului, in partea stânga, în câmp albastru, se află două vişine cu codiţele unite în partea de sus, de aur.
Scutul este trimbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate:
Cele 3 spice de grâu semnifică principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura, precum şi numărul satelor care alcătuiesc comuna.
Amforeta reprezintă siturile arheologice şi necropolele din zonă.
Potcoava şi vişinele simbolizează două sate componente ale comunei, respectiv Potcoava si Vişini.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.