Exercitiu pentru situatii de urgenta la Calarasi

Vineri, 08.10.2010, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a desfăşurat un exerciţiu tactic de cooperare la Ocolul Silvic Călăraşi având ca temă acţiunea tuturor forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă in cazul producerii unor incendii la fondul forestier  in zona de competenţă a  inspectoratului.

Obiectivele exerciţiului au constat în verificarea concepţiei de acţiune  în situaţii de urgenţă la obiectivul identificat ca sursă de risc; evaluarea eficienţei intervenţiei autospecialelor, a surselor de alimentare cu apă, a rezervei de apă, a echipajului SMURD, echipajului de salvatori şi a echipei pirotehnice, precum şi a necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea unor astfel de situaţii cu forţele proprii;

evaluarea consecinţelor probabile ale surselor de risc şi pregătirea psihologică a personalului în vederea realizării unei intervenţii eficiente; organizarea cooperării între forţele participante şi stabilirea necesarului de forţe, mijloace şi substanţe stingătoare pentru situaţia cea mai nefavorabilă şi verificarea practicabilităţii căilor de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie în zona obiectivului şi verificarea eficienţei procedurilor de intervenţie pentru situaţiile tactice simulate.

Exerciţiul tactic a avut ca scop antrenarea personalului unităţii în gestionarea situaţiei de urgenţă produse şi a activităţilor specifice în astfel de situaţii; perfecţionarea deprinderilor personalului şi modul de acţiune pentru limitarea propagării, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiului, salvarea vieţilor omeneşti, asanarea zonei de muniţia neexplodată precum şi alte situaţii specifice ce pot fi întâlnite; respectarea măsurilor privind tehnica de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire a accidentelor pe timpul intervenţiilor, antrenarea organelor abilitate de lege şi a specialiştilor pentru cercetarea şi stabilirea cauzelor producerii incendiilor şi verificarea timpilor operativi de intervenţie.

Exerciţiul tactic s-a desfăşurat după următorul scenariu: „În data de 08.10.2010, orele 11.00, în sectorul împădurit din zona podului 4 Călăraşi a izbucnit un incendiu de litieră care ulterior s-a propagat la coronamentul arborilor, incendiu ce se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 350 m2, cu posibilitate de extindere in timp scurt pe o suprafaţă mare din cadrul fondului forestier.

Deşi personalul Ocolului Silvic Călăraşi reacţionează prompt  incendiul cunoaşte o puternică dezvoltare, fapt ce face necesară intervenţia pompierilor militari.

Primele forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Călăraşi încep deplasarea la ora 11:02, având misiunea de a asigura lichidarea incendiului izbucnit şi protecţia zonei în scopul reducerii riscului de incendiu şi ajung la locul evenimentului la ora 11:10 unde, după executarea recunoaşterii, se constată următoarea situaţie:

– Personalul din cadrul Direcţiei Silvice a acţionat cu mijloacele de primă intervenţie avute la dispoziţie pentru localizarea şi lichidarea incendiului, acţiune care a eşuat datorită faptului că incendiul se manifesta cu intensitate, aceştia lucrând în continuare la limitarea propagării incendiului;

– Au fost anunţate unităţile cu atribuţii în punerea în aplicare a Planului judeţean de protecţie împotriva incendiilor la fondul forestier.

Pe timpul desfăşurării acţiunilor de recunoaştere s-a constatat că o persoană care acţiona pentru tăierea arborilor în scopul izolării incendiului pe direcţia acestuia de propagare a fost surprinsă de un arbore doborât şi a rămas blocată sub trunchiul acestuia, fiind in pericol de intoxicare cu fum emanat de incendiu.

Pe timpul intervenţiei, în apropierea Canalului Siderurgic a fost descoperit un element de muniţie rămasă neexplodată, într-o groapă săpată în urma unor lucrări de amenajare.

La orele 11.42, dispeceratul ISUJ Călăraşi a fost anunţat că o persoană aflată la pescuit a rămas izolată pe un grind de pământ în mijlocul Canalului Siderurgic şi este necesară intervenţia echipei de salvatori a ISU Călăraşi pentru readucerea victimei la mal si acordarea primului-ajutor medical”.

Pentru rezolvarea situaţiilor create subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autospecială cu patru substanţe de stingere, o autospecială de capacitate medie,un autocamion de intervenţie, un autocamion de transport persoane, o motopompă remorcabilă, o barcă pneumatică şi un echipaj de prim ajutor SMURD. Exerciţiul s-a desfăşurat în cooperare cu forţe ale Poliţiei, Jandarmeriei, Serviciului de Ambulanţă, Direcţiei Silvice şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi.

Unii au citit și asta: