Exercițiu tactic, desfășurat de ISU Călărași

Joi, 28 noiembrie 2019, în intervalul orar 11.00 – 13.00, în incinta unei baze siloz din Lehliu Gară, I.S.U. Călăraşi a desfăşurat un amplu exerciţiu tactic de cooperare în cazul producerii mai multor situații de urgență, fiind simulate intervenţii de stingere a incendiilor, de salvări de la înălțime, de salvare a persoanelor și de acordarea primului ajutor.

La această aplicaţie tactică, au participat: cadre ale I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Călărași, echipaje ale Poliției Române și Jandarmeriei, cât și reprezentanții unității în care s-a desfășurat această aplicație tactică de coperare.

Tema exercițiului a constat în desfăşurarea unui exerciţiu combinat, prin îmbinarea unui exercițiu de conducere fără acţiune în teren (EXCON) şi al unuia cu forţe în teren (EXFT), in cazul producerii unor situaţii de urgenţă în cadrul unui obiectiv cu risc ridicat care are ca obiect de activitate depozitarea şi stocarea cerealelor, aflate în zona de competenta a I.S.U.J. “Barbu Ştirbei” Călăraşi;

Tema exerciţiului tactic de cooperare a urmărit modul de acţiune al forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă in cazul producerii unor situaţii de urgenţă in zona de competenţă a I.S.U.J. “Barbu Ştirbei” al județului Calarasi şi asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie la nivelul judeţului Călăraşi în cazul producerii unor situații de urgență cu manifestări deosebit de rapide si efecte limitate in timp, având ca rezultat victime multiple.

Obiectivele generate ale exercițiului au urmărit următoarele aspecte:
* dezvoltarea mecanismelor de cooperare interinstituţională şi creşterea gradului de interoperabilitate cu celelalte structuri/componente ale SJMSU, cu care cooperează ISU Călăraşi;
* verificarea modului de punere în aplicare şi a viabilităţii planului realizării capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie, respectiv de operaţionalizare a capabilităţilor de intervenţie;
* verificarea fluxului informaţional-decizional la nivelul structurilor antrenate, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
* verificarea viabilităţii documentelor operative, a procedurilor operaţionale şi a planurilor de intervenţie/acţiune/răspuns;
* verificarea viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea conducerii forţelor proprii şi a cooperării intra şi interinstituţionale;
* verificarea funcţionării, eficienţei, compatibilităţii şi a suportului/sprijinului logistic din dotare stabilit pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi a modului de gestionare a acestora;
* exersarea cooperării intra/interinstituţionale, inclusiv a planurilor de intervenţie pe linia comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
* exersarea elaborării documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi conducere a acţiunilor de intervenţie, de informare, de evaluare, etc.;
* verificarea respectării criteriilor operaţionale şi de performanţă privind structura organizatorică şi amplasarea în teritoriu a structurilor de intervenţie (profesioniste, voluntare, private, etc.);
verificarea viabilităţii unor scenarii operaţionale în vederea stabilirii procedurilor, măsurilor, acţiunilor şi a necesarului de forţe şi mijloace în scopul cuprinderii acestora în planuri de intervenţie/acţiune/răspuns

Aplicația tactică de cooperare cu forțe și mijloace în teren s-a desfășurat în condiții optime, fiind îndeplinite toate cererile scenariului de intervenție, s-au simulat proceduri dintre cele mai complexe, iar la final, s-a putut spune că exercițiul s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru o situație reală.

Astfel de exerciții de cooperare se vor mai desfășura și în următoarele etape, în concepții asemănătoare, astfel încât personalul participant să poate deprinde abilități eficiente de salvare în condițiile cele mai vitrege de intervenție.

 

Unii au citit și asta: