in

Facilităţi pentru firmele care angajează şomeri

In vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta nr.13./2010, act normativ publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.136/01.03.2010.

Potrivit Ordonantei de Urgenta, angajatorii care in anul 2010, angajeaza persoane aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum trei luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca beneficiaza, pe o perioada de 6 luni de la data incadrarii, de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane.

Nu pot beneficia de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale:

a)angajatorii care în ultimele 6 luni premergătoare datei stabilirii raporturilor de muncă au mai avut raporturi de muncă stabilite cu persoanele mentionate mai sus;

b) angajatorilor care stabilesc raporturi de muncă pe locuri de muncă devenite vacante, rezultate în urma încetării unor raporturi de muncă în ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit O.U.G. nr. 13/2010.

Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori se acordă începând cu luna următoare lunii stabilirii raporturilor de muncă, iar in situatia în care stabilirea raporturilor de muncă se realizează începând cu data de întâi a lunii, scutirea se acordă începând cu această dată.

În situaţia în care raporturile de muncă ale persoanelor provenite din randul somerilor încetează anterior perioadei de 12 luni, în temeiul art. 55 lit. b) sau al art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii sunt obligaţi să plătească sumele de care au fost scutiţi, reprezentând contribuţiile de asigurări sociale datorate pe perioada menţinerii în activitate, pentru fiecare persoană care a fost încadrată în baza prevederilor O.U.G. nr. 13/2010.

Angajatorii care, au beneficiat de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale şi care, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data expirării celor 12 luni, efectuează şi alte concedieri, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări sociale de care au fost scutiţi.

“Conditiile pe care angajatorii trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de aceste facilitati sunt de a incadra, persoane din randul somerilor pe locuri de munca nou create, nu vacante, si de a mentine in activitate aceste persoane pe o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.” a declarat directorul coordonator al AJOFM Calarasi, domnul Rares Alexandru Ionescu.