info

Fermierii, obligaţi să depună cererea unică de plată, indiferent de suprafaţa agricolă

farming

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Călărași informează fermierii solicitanți ai plăților pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” că au obligația de a respecta normele privind ecocondiționalitatea în exploatațiile agricole pe care le administrează, în temeiul articolului 93 din Regulamentul 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, implementat în legislația națională prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

În acest sens, pentru verificarea respectării normelor privind ecocondiționalitatea, solicitanții plăților pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” au obligaţia de a completa și depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la plată întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei sau doar o parte a acesteia.

De asemenea, în baza acelorași prevederi legale, fermierii care solicită plăți pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” și nu utilizează suprafețe agricole, au obligația de a depune cererea unică de plată, în scopul verificării respectării normelor privind ecocondiționalitatea.

Fermierii care nu respectă normele privind ecocondiționalitatea, în baza prevederilor art. 6 din ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, vor fi sancționați prin reducerea plăților.

Legislația completă în ce privește depunerea cererii unice de plată pentru anul 2015 poate fi consultată pe pagina oficială web a Agenției, la adresa http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-de-plata-legislatie.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 3 =

To Top