in

Finanţare europeană pentru Bărăganul de Sud-Est

Ieri,  la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului “Sprijin financiar pentru realizarea planului de dezvoltare locală a teritoriului Bărăganul de sud-est,  judeţul Călăraşi”. Proiectul este  finanţat în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală  şi este implementat de Asociaţia Comunelor din România – Filiala Judeţului Călăraşi.
Valoarea totală a proiectului este de 71.850 de euro, din care asistenţă financiară nerambursabilă – 49.000 de euro.
Iniţiativa îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea activităţii de guvernare locală şi la promovarea potenţialului local al teritoriilor, consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate în vederea elaborării şi implementării de strategii ce vor da posibilitatea instituţiilor şi agenţilor economici din spaţiul rural să să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a selectat, la nivel naţional, primele teritorii care urmau să fie finanţabile din 2008/2009. Printre cele 121 de teritorii-pilot selectate de MAPDR, la acel moment, se află şi teritorii din judeţul Călăraşi, unul dintre ele purtând denumirea „Bărăganul de Sud-Est”.
Teritoriul actual este format din 22 de localităţi aflate în partea de sud-est a judeţului Călăraşi, pe malul stâng al fluviului Dunărea şi al braţului Borcea, în plină Câmpie a Bărăganului: Dor Mărunt, Dragoş-Vodă, Dragalina, Perişoru, Ştefan cel Mare, Vâlcelele, Vlad Ţepeş, Ştefan Vodă, Alexandru Odobescu, Independenţa, Cuza Vodă, Grădiştea, Ciocăneşti, Dorobanţu, Ulmu, Lupşanu, Modelu, Roseţi, Dichiseni, Unirea, Jeagălia, Borcea.