Finanțe Călărași: Câți bani s-au strâns la Buget, față de programul stabilit de ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în perioada ianuarie-august 2021, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 715,53 mil. lei, cu 29,48 mil. lei mai mult față de programul stabilit de ANAF, gradul de realizare a programului fiind de 104,30%.

La nivelul AJFP Călărași, situația veniturilor colectate pe bugete, se prezintă astfel:
* la bugetul de stat, s-au colectat 265,00 mil.lei, mai mult cu 6,42 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 102,48%;
* la bugetul asigurărilor sociale de stat, s-au colectat 305,60 mil. lei mai mult cu 16,87 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 105,84% ;
* la bugetul asigurărilor pentru șomaj, s-au colectat 9,93 mil.lei, mai mult cu 0,97 mil.lei față de suma programată, gradul de realizare fiind de 110,86% ;
* la bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, s-au colectat 135,00 mil. lei, mai mult cu 5,22 mil.lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 104,03%.

Unii au citit și asta: