in

Finanțe Călărași: Câți bani s-au strâns la buget în 2021

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în perioada ianuarie – decembrie 2021, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1109,70 mil. lei, cu 38,50 mil. lei mai mult față de programul stabilit de ANAF, gradul de realizare a programului fiind de 103,59 %.

La nivelul AJFP Călărași, situația veniturilor colectate pe bugete, se prezintă astfel:
* la bugetul de stat, s-au colectat 420,32 mil.lei, mai mult cu 9,89 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 102,41 %;
* la bugetul asigurărilor sociale de stat, s-au colectat 468,98 mil. lei mai mult cu 18,84 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 104,45 % ;
* la bugetul asigurărilor pentru șomaj, s-au colectat 15,26 mil.lei, mai mult cu 1,50 mil.lei față de suma programată, gradul de realizare fiind de 110,93 % ;
* la bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, s-au colectat 205,14 mil. lei, mai mult cu 7,12 mil.lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 103,60 %.

În această perioadă, s-a rambursat către contribuabili TVA în suma de 121,46 mil.lei.

ANUNȚ DE LICITAŢIE

Cea mai mare rată de incidență Covid-19, în municipiul Călărași