in ,

Finanțe Călărași: Creștere a veniturilor încasate în 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în perioada ianuarie-decembrie 2023, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1324,11 milioane lei, înregistrându-se o creștere cu 150,82 milioane lei, față de aceeași perioadă a anului 2022.

Pe bugete, situația veniturilor încasate se prezintă astfel:
I.La bugetul de stat s-au încasat 526,15 milioane lei, cu 68,75 milioane lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022, principalele impozite și taxe încasate fiind următoarele:
* impozit pe profit – 91,19 milioane lei
* impozit pe venit – 210,32 milioane lei
* TVA – 60,78 milioane lei
* accize – 1,67 milioane lei
* alte venituri – 162,19 milioane lei
.
II. La bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 797,96 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere a încasărilor cu 82,07 milioane lei, față de perioada ianuarie-decembrie a anului 2022.

Pe bugetele de asigurări sociale de stat, sumele încasate în perioada ianuarie-decembrie 2023 sunt următoarele:
* bugetul asigurărilor sociale de stat – 552,09 milioane lei
* bugetul asigurărilor de șomaj – 15,88 milioane lei
* bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 229,99 milioane lei

În anul 2023, TVA efectiv restituită către contribuabili a fost în suma de 94,00 milioane lei.