in

Finanțe Călărași: Înrolarea în PatrimVen, obligatorie din 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași supune atenţiei autorităţilor publice, instituţiilor publice sau de interes public dispoziţiile art. 69 alin (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, (introdus prin OG nr. 11/2021) conform căruia înrolarea în sistemul informatic PatrimVen va deveni obligatorie începând cu 01.03.2022.

Accesul la aceste servicii se face numai după depunerea formularului protocolului de aderare (PASS) reglementat de Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2632/2016 (disponibil pe site-ul www.anaf.ro) pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu şi aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen.

Pentru înrolarea administratorilor de interoperativitate este necesară prezenţa acestora, o singură dată, la un ghişeu teritorial al ANAF pentru înregistrarea cu un minim de documente, respectiv cartea de identitatea persoanei în original, fişierul de export al certificatului digital calificat deţinut de persoană pe supot electronic, cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate, pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autortităţii/instituţiei publice semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al acesteia.

Utilizarea sistemului informatic PatrimVen de către autorităţi şi instituţii publice sau de interes public conduce la o eficientizare a activităţilor instituţionale, precum şi la o îmbunătăţire a activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal, în special în condiţiile epidemiologice date de răspândirea noului coronavirus, pentru obţinerea documentelor/adeverinţelor de venit necesare şi depunerea lor la Primăria de domiciliu/ unităţi şcolare, după caz.

Informații suplimentare se pot obține:
prin Formularul Unic de Contact: https://www.anaf.ro/asistpublic/;
telefonic, apelând Call Center-ul ANAF, la nr. 031.403.91.60;
telefonic, la numerele de telefon aferente unităţilor fiscale;
la sediile unităților fiscale, în cadrul structurilor de asistență pentru contribuabili.