in

Finanţele publice Călăraşi trec la executare silită


baniPrin masurile intreprinse in cadrul procedurii de executare silita  si a realizarilor aferente acestora, pentru toti contribuabilii (persoane fizice si juridice)  pentru care s-a inceput sau continua procedura de executare silita, unitatile fiscale teritoriale ale  D.G.F.P.Calarasi,  au comunicat in  perioada lunii aprilie 2009, un numar de 12 607  somatii , in valoare  de 7 205 960  lei, fiind incasate  sume in valoare de  3 722 885 lei, inclusiv din sold.
De asemenea,  s-au infiintat un numar de 877  popriri pe conturi bancare, in suma de 2 607 229 lei, suma incasata fiind de  1 301 106 lei, inclusiv din cele aflate in sold.

Au  fost infiintate 75 popriri  pe venituri la terti  in suma de 36 677 lei, din care s-a incasat suma de  28 161  lei, inclusiv din  sold.

In aceasta perioada, au fost  infiintate, un numar de  6 sechestre asupra bunurilor mobile si imobile in suma de  207 690 lei, fiind   valorificate  bunuri in valoare de 160 894 lei, inclusiv din cele aflate in sold.