in

Firme din Călărași, verificate de ITM: Ce au descoperit inspectorii

În perioada 06 – 12.05.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 20 de controale.
20 de verificări au fost pe muncă nedeclarată.
2 angajatori a fost sancţionați și au fost aplicate amenzi in valoare de 8000 de lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 3 controale.
2 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 7500 de lei.

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: agricultură, comerţ, restaurante, transporturi rutiere de mărfuri, activități de pompe funebre, activități auxiliare pentru producția vegetală, activități de asistență medicală specializată, transportul de marfă pe căi navigabile interioare, transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare, fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, fabricarea altor produse chimice anorganice, etc.
Printre neconformităţile constatate:
-angajatorul nu a adus la cunoștința salariaților Regulamentul Intern al întreprinderii, prin semnatură, conform art.243 din Codul Muncii;
-angajatorul nu a efectuat programarea concediilor de odihna aferente anului 2024, cu consultarea salariaților, conform art.148 din Codul Muncii;
-angajatorul nu a acordat sporul de repaus săptămânal;
-nu a respectat prevederile privind transmiterea datelor în Revisal;
-angajatorul nu a întocmit fișa postului pentru salariații ale căror dosare personale nu cuprind acest document;
-fișele de lucru referitoare la echipamentele de lucru utilizate la locul de muncă nu cuprind un număr minim de date referitoare la securitate şi sănătate în muncă, privind:
a) condiţiile de folosire a echipamentelor de muncă;
b) situaţiile anormale previzibile;
c) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experiența acumulată în urma utilizării echipamentelor de munca;
-unitatea nu a luat măsuri pentru verificarea dotării autovehiculelor înainte de plecarea în cursă (trusă medicală și stingător în termen, cric corespunzator tonajului mașinii, 2 triunghiuri reflectorizante, etc.).