info

Firmele sunt obligate să anunțe locurile vacante la AJOFM

29274

Angajatorii au ogligația de a comunica AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncă vacante se face conform formularului ”Situaţia privind locurile de muncă vacante”.

Sunt obligați, de asemenea, să comunice la AJOFM Călărași ocuparea locurilor vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 zi de la data ocupării acestora.

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, firmele au și următoarele îndatoriri:
• să anunţe AJOFM, în termen de 3 zile, încadrarea în muncă a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj;

• să depună Declaraţia privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate, prevãzutã de lege;

• să folosească Clasificarea Ocupatiilor din România la completarea documentelor oficiale;

• sã înştiinţeze AJOFM în cazul concedierilor colective. În vederea realizãrii serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi sã înştiinţeze AJOFM cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

• să calculeze şi să plătească lunar o contribuţie la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã prevãzutã de lege se aplicã asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, stabilitã potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii;

• să calculeze, să reţină lunar, precum şi să vireze , conform legii, contribuţia individualã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã prevãzutã de lege se aplicã asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, stabilitã potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii;

• să elibereze persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, documentele prevazute de legislaţia în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj ;

• să furnizeze servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă doar în baza acreditării prevazute de lege;

• să depună, la solicitarea AJOFM, declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011.

Nerespectarea sau încălcarea acestor obligațiii constituie, după caz, infracțiuni sau contravenții şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 10.000 lei, în funcție de situație.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 + eleven =

To Top