in

Focar de pestă porcină la Curcani

Membrii Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Călărași s-au întrunit în ședință pentru a aproba ”Programul de măsuri privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA) în exploatația nonprofesională de suine Bardocz Attila”, localitatea Curcani, județul Călărași, precum și măsurile care se impun în zonele de restricție.

Având în vedere confirmarea bolii, s-a instituit în jurul focarului o zonă de protecție de 3 km, la nivelul exploatațiilor nonprofesionale de animale și comerciale, pe raza localităților Curcani și Luica, iar pe o raza de 10 km în raport cu localizarea focarului s-au instituit zone de supraveghere la nivelul exploatațiilor nonprofesionale de pe raza localităților Aprozi, Budești, Negoești, Șoldanu, Nana, Valea Stânii, Valea Roșie, Mitreni, Clătești, Chirnogi, Valea Popii, Radovanu și Crivăț.

În aceste zone, instituţiile parte a CLCB cu atribuţii în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislaţia comunitară specifică privind restricțiile de mișcare a animalelor, produselor și subproduselor provenite din acestea, furajelor, materialelor și a altor echipamente.

În zona de protectie și de supraveghere se mențin restricțiile până la stingerea focarului, pentru o perioadă de cel puțin 30 zile de la terminarea operațiunilor preliminare de dezinfecție în focar și efectuarea examinării clinice a tuturor suinelor din toate exploatațiile de suine din zonele de restricție.