in

Fostul cinematograf Victoria va fi reabilitat și modernizat

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Călărași, desfăşurată joi, 25 mai, a fost adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf „Victoria”, B-dul 1 Mai (Parc Central), municipiul Călărași, județul Călărași”.

Prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public şi Social (PNCIPS), Subprogramul Săli de cinema, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prin Compania Națională de Investiții (CNI) SA realizează reabilitarea și modernizarea sălilor de cinema cu scopul revitalizării acestora.

Valoarea totală a investiţiei este de 29.236.174,54 lei (inclusiv TVA), din care 28.845.983,22 lei (TVA inclus) reprezintă valoarea finanţată prin PNCIPS, iar diferenţa de 390.191,33 lei (TVA inclus) va fi asigurată de la bugetul local.

În cadrul aceleiași ședințe, a fost adoptat și Proiectul de hotărâre privind predarea către CNI a amplasamentului format din cinematograf, în suprafață construită la sol de 472 mp și teren aferent în suprafață de 1993 mp.

Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Călărași se va obliga să asigure finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
De asemenea, pe o perioadă de minim 15 ani, Primăria se angajează să mențină destinația cinematografului și să asigure mentenanța acestuia.