in

Funcţionarii Consiliului judeţean Călăraşi – instruiţi pe banii UE

Funcţionarii Consiliului judeţean Călăraşi sunt beneficiarii unui program de instruire profesională în valoare de aproximativ 11 miliarde de lei vechi, cea mai marte parte a fondurilor fiind nerambursabilă, având ca provenienţă Fondul Social European.

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Călăraşi, prin derularea unui program personalizat de instruire.

Preşedintele Consiliului judeţean Călăraşi, Răducu Filipescu, el însuţi beneficiar al cursurilor de perfecţionare profesională în administraţie spune că este important să se valorifice toate oportunităţile oferite de programele de finanţare al Uniunii Europene, ştiut fiind că din 2013 asistenţa financiară nerambursabilă din partea UE va fi sistată.