Gripa. În ce condiții se închid școlile

Din datele transmise în cursul zilei de luni, 28.01.2019, de către unitățile de învățământ, s-a constatat existența cazurilor de infecții respiratorii acute la 0,52% din numărul total de preșcolari și elevi din județul Călărași. La această dată, cursurile nu sunt suspendate din această cauză în nicio unitate de învățământ din județ.

Conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Călărași, transmise prin adresa nr. 988/ 25.01.2019, ”în cazul în care la nivelul unei unități se înregistrează focare de infecții respiratorii acute/gripă cu minimum 3 cazuri/clasă, respectiv o rată de absenteism de peste 20 % din efectivul unității de învățământ din această cauză, timp de 3 zile consecutive, se vor lua măsuri de suspendare temporară a cursurilor școlare în clasă, respectiv școală, pentru o perioadă stabilită de DSP, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare”.

Decizia privind eventuala suspendare a cursurilor la nivel de clasă/școală se va lua de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, cu aprobarea inspectorului școlar general, conform OMEN Nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

Unii au citit și asta: