Cum se aplică impozitul pe veniturile din activităţi agricole de la 1 februarie 2013

impozit venit agricol 2013

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi, aduce la cunoştinţa contribuabililor ca, prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 au fost aduse modificări în ceea ce priveşte impozitul pe venit datorat pentru veniturile obţinute din activităţi agricole, aplicabile de la 1 februarie 2013.

Astfel, din categoria veniturilor supuse impozitării fac parte veniturile din activităţile agricole, silvicultura si piscicultura, asupra cărora se va aplica cota de impozit de 16%.
Sunt considerate, potrivit Ordonanţei, venituri din activităţi agricole, veniturile obţinute individual sau intr-o forma de asociere din :

a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi alte asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala,în stare naturală.

Veniturile din silvicultură si piscicultură sunt considerate venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, fiindu-le aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

Potrivit Ordonanţei, daca valorificarea produselor enumerate mai sus se face într-o altă modalitate decât cea naturală, atunci veniturile sunt considerate de asemenea ca fiind obţinute din activităţi independente, iar dacă pentru aceleaşi produse sus – menţionate nu au fost stabilite norme de venit, veniturile obţinute vor fi considerate venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind stabilit în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Nu sunt considerate venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.

De asemenea, nu sunt considerate venituri impozabile veniturile din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi alte asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, şi care nu depăşesc o anumită limită prevăzută de Ordonanţă, după cum urmează:

Produse vegetale Suprafaţa
Cereale Până la 2 ha
Plante oleaginoase Până la 2 ha
Cartof Până la 2 ha
Sfecla de zahar Până la 2 ha
Tutun Până la 1 ha
Hamei Până la 2 ha
Legume de câmp Până la 0,5 ha
Legume in spatii protejate Până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe Până la 1,5 ha
Pomi pe rod Până la 1,5 ha
Vie pe rod Până la 0,5 ha
Flori si plante ornamentale Până la 0,3 ha
Animale Nr. capete/nr. familii albine
Vaci şi bivoliţe Până la 2
Ovine si caprine Până la 10
Porci pentru îngrăşat Până la 6
Albine Până la 50 fam.
Păsări de curte Până la 100

Normele de venit corespunzătoare stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, sunt următoarele :

 

Produse vegetale

 

Suprafaţa destinată

producţiei

Norma de venit – lei  vegetale/cap de animal/familie

de albine

Cereale peste 2 ha 449

 

Plante oleaginoase peste 2 ha 458

 

Cartof peste 2 ha 3.488

 

Sfecla de zahar peste 2 ha 697

 

Tutun peste 1 ha 1.060

 

Hamei pe rod peste 2 ha
1.483

 

Legume în câmp peste 0,5 ha
4.001

 

Legume în spatii protejate peste 0,2 ha
8.033

 

Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha
801

 

Pomi pe rod peste 1,5 ha
4.709

 

Vie pe rod peste 0,5 ha
1.385

 

Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha
11.773

 

Animale

 

Vaci şi bivoliţe peste 2 capete
453

 

Ovine şi caprine 10-50 capete

peste 50 de capete

23

65

 

Porci pentru îngrăşat 6-10 capete                                         peste 10 capete
56

177

 

Albine
50-100 de familii

peste 100 de familii

70

98

 

Păsări de curte 100-500 de capete                                  peste 500 de capete 3

2

 

 

 

Pentru veniturile din activităţi agricole determinate pe baza de norme de venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.

Pentru veniturile obţinute din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real (respectiv veniturile din : silvicultură şi piscicultură, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor în altă modalitate decât în stare naturală sau pentru care nu exista norme), între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2014.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole impuse pe baza de norme se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuală se efectuează către bugetul de stat în doua rate, astfel:
· 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
· 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit, impuse in sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit. Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Aceşti contribuabili au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul efectiv realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Unii au citit și asta: