În ce condiții se pot arde miriștile și vegetația uscată și cine poate emite interdicții

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Barbu Ştirbei” Călărași precizează că activităţile de igienizare şi arderile de mirişti pot constitui reale pericole pentru comunităţi şi terenurile agricole, care se pot solda cu pagube materiale însemnate.

Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor cu incidență în ceea ce privește utilizarea focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale este reglementată prin acte normative care cuprind mai multe dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Scopul acestor dispoziții este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, precum şi de protecţie a bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
Respectarea acestor prevederi este verificata de primar, împreuna cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnata în acest sens.

Cu exceptia condiţiilor meteorologice menționate (caniculă și secetă prelungită), arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioada de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunostinţa populatiei perioadele în care se interzice arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâsii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâsii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

Arderea vegetatiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

În condiţiile respectării, după caz, a prevederilor mentionate la art. 5, 6 si art. 7 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenţă.

Unii au citit și asta: